Ceník služeb pdf verze > Salon Růže na Facebooku.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů ("GDPR").

Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro júčely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy získané od svých zákazníků zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít.

GDPR nám ukládá řadu povinností a proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

1. Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme tyto osobní údaje: kontaktní informace (jméno, e-mailová adresa).

2. Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu.

3. Jaký je právní základ zpracovávání osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu, vyjádřeného vyplněním registračního formuláře v Salonu Růže nebo na webových stránkách www.salon-ruze.cz.

4. Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Evidenci osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese Růžena Polášková, Salon Růže, Mírové nám. 23, Ústí n. L., IČO 660 76 358

5. Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Vaše údaje jsou uložedny na zabezpečeném serveru v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

6. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Osobní údaje jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb.
Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám.

7. Jaká jsou vaše práva?

a) Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme.

b) Právo na přenositelnost osobních údajů:
Kdykoli Salon Růže, Růžena Polášková zpracovává vaše osobní údaje, máte právo na kopii svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

c) Právo na opravu:
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

d) Právo na výmaz:
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů.

e) Jak můžete uplatňovat svá práva?
Veškeré požadavky zašlete z e-mailové adresy, která je u nás zadána, na kontaktní e-mail: info@salon-ruze.cz nebo osobně (příp. poštou) na adrese: Salon Růže, Mírové nám. 23, Ústí n. L., PSČ 400 04.

8. Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláte váš souhlas.

9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:

Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

Dne 25. května 2018 vstupuje platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů ("GDPR").

Nařízení zachovává možnost zpracovávat osobní údaje zákazníků pro júčely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy získané od svých zákazníků zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákazníci věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít.
GDPR nám ukládá řadu povinností a proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

 1. Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme tyto osobní údaje: kontaktní informace (jméno, e-mailová adresa).

 1. Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu.

 1. Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu, vyjádřeného vyplněním registračního formuláře v Salonu Růže nebo na webových stránkách www.salon-ruze.cz.

 1. Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Evidenci osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese Růžena Polášková, Salon Růže, Mírové nám. 23, Ústí n. L., IČO 660 76 358

 1. Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Vaše údaje jsou uložedny na zabezpečeném serveru v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

 1. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Osobní údaje jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám.

 1. Jaká jsou vaše práva?

 1. Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů:

Kdykoli Salon Růže, Růžena Polášková zpracovává vaše osobní údaje, máte právo na kopii svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

 1. Právo na opravu:

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 1. Právo na výmaz:

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů.

 1. Jak můžete uplatňovat svá práva?

Veškeré požadavky zašlete z e-mailové adresy, která je u nás zadána, na kontaktní e-mail: info@salon-ruze.cz nebo osobně (příp. poštou) na adrese: Salon Růže, Mírové nám. 23, Ústí n. L., PSČ 400 04.

 1. Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláte váš souhlas.

 1. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:

Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

© PortalWeb.cz - tvorba web stránek
Seo servis
Zlatá medaile
Facebook Salon Růže Twitter Salon Růže Google+ Salon Růže

Použité fotografie na stránkách www.salon-ruze.cz jsou chráněny autorským zákonem, používání fotografií, textů nebo jejich částí bez svolení autora je zakázáno. © Salon Růže - všechna práva vyhrazena.